Píše se o nás

Ve slovenském časopise Chovatel pan A.Kostoláni napsal krátký článek o výstavních korelách. Též se zmínil o ČKCHK a Novém standardu korel.

SK_chovatel

Cesta k úspěchu – 2.díl

VÝBĚROVÝ CHOV

Je vlastně úmyslný proces (metoda) výběru určitých jedinců,u kterých je evidentní jedna nebo více vlastností,které si chovatel přeje zachovat v linii i pro příští generace.Výběrový chov se obvykle spojuje s liniovým programem a může se provádět jedním nebo více pokusy v úzké příbuzenské plemenitbě,abychom získali u vyšlechtěných jedinců takový souhrn vlastností,které alternativním pářením nedocílíme.

Pokračovat Cesta k úspěchu – 2.díl

Cesta k úspěchu – 1.díl

INDIVIDUÁLNÍ CHOV A SELEKCE

Ještě než se začneme zabývat podrobněji jednotlivými mutacemi,musíme se říci ,co vlastně od chovu požadujeme. Pokud máme zájem docílit odchov nejvyšší kvality pro soutěžení na výstavách,byl by určitě nejvhodnější  INDIVIDUÁLNÍ CHOV (tzn.po jednom páru v kleci). Takový chov je naprosto spolehlivý,protože je u něho znám přesný původ rodičů,což je nezbytné pro vyplnění rodokmenu.Je náročnější na obsluhu a úklid,vyžaduje i větší prostory.

Pokračovat Cesta k úspěchu – 1.díl

Chov korel trochu jinak – 3.díl

Příprava na výstavu

Vytipovaní ptáci, kteří by měli reprezentovat náš chov na výstavě by se měli předem připravit. Vybraní jedinci se musí oddělit, nejlépe každý do zvláštní klece, která by mu připomínala výstavní klec. V zahraničí, ale už i u nás, si chovatelé na speciální výstavy nosí ptáky již z domu ve výstavních klecích, které mají k tomuto účelu zakoupeny.

Pokračovat Chov korel trochu jinak – 3.díl

Chov korel tak trochu jinak – 1.díl

Z důvodu nedostatku místa někteří chovatelé umístují korely do jedné větší voliery. Tato praxe je ověřena. V mnoha případech nejsou žádné problémy. Tento způsob má jednu výhodu, že totiž korely nejsou náročné na výběr svého partnera, ale přesto si ho raději  vybírají samy. U tohoto způsobu zimování korel má chovatel možnost pozorovat ptáky, který s kým sympatizuje. Pokut tento pár po všech stránkách může být dán do chovu, má chovatel záruku dobrého chovného páru.

Pokračovat Chov korel tak trochu jinak – 1.díl