Výbor klubu

Na výročním setkání členů klubu dne 12.3. 2022 ve Stránčicích byl zvolen nový výbor klubu na období 3 let.

  • Poradce chovu: René Poštulka
  • Pokladník: Jan Tuzar
  • Předseda RK: Martin Blahník
  • Členové RK: Michal Břenda, Eduard Honka
  • Adresa klubu: Český klub chovatelů korel, z.s. – Benešov 1935 – 25601
  • Členský příspěvek za rok:
    člen starší 18. let – 500 Kč
    mladší 18. let, důchodce, další člen rodiny – 200 Kč