Dohoda s KPEP

Po jednání klubů KPEP Praha a ČKCHK byla 7.7.2010. podepsána dohoda o spolupráci těchto dvou sdružení okrasného ptactva.

kpep

 

Pro náš klub je tento okamžik historicky důležitý, neboť nám dává možnost pracovat s jednou z nejstarších organizací „ptáčkařů“ vůbec.

Je to výzva a závazek pro naši další klubovou činnost. Koncem října proběhne v Lysé nad Labem výstava EXOTIKA jejíž soutěžní bude výstava Ptačí svět, kterou pořádá KPEP. ČKCHK jakožto člen KPEPu zde uspořádá I.Celostátní výstavu korel – ČKCHK.