Vyjádření KPEP k navrhované směrnici EU

Jako statutární zástupci Klubu přátel exotického ptactva cítíme potřebu vyjádřit oficiální stanovisko naší organizace k navrhované směrnici EU týkající se problematiky invazních druhů.

Úvodem bychom rádi zdůraznili, že problém invazních druhů tady je a rozhodně nechceme tvrdit opak. Určitě může nastat situace, kdy druh uniklý z evropských chovů může způsobit škody na populaci druhu evropského. Nicméně tím naše souhlasné stanovisko končí. Rozhodně jsme proti způsobu, jakým EU navrhuje daný problém řešit.

Zcela zásadní je fakt, že EU přistupuje k řešení problému jednotně pro celou Evropu. To je absolutní nesmysl, nelze klimaticky srovnávat jižní státy s těmi severními stejně jako přímořské s těmi vnitrozemskými. Už na základě tohoto faktu je jasné, že i případné druhy, které by mohly ohrozit populace původních druhů zvířat, jsou diametrálně rozdílné. Tento problém by si měly řešit státy EU samostatně, jakékoliv centrální nařízení z Bruselu bude jen směska polopravd či lží, které ve svém důsledku odnesou zcela nevinní chovatelé a jejich exotičtí chovanci. Navíc celou problematiku částečně řeší už současná platná legislativa CITES, takže tento návrh EU chápeme jako touhu po dalších byrokratických opatřeních, díky kterým se zase o kousek více znepříjemní život běžných obyvatel Evropy.

Druhým zásadním faktem se jeví skutečnost, která vychází postupně na povrch a která je mnohem hrozivější. Za tímto a dalšími návrhy, které jistě ještě přijdou, stojí v podobě lobbistů malé skupiny militantních rádoby ochranářů, jejichž jediným cílem je docílit úplný zákaz chovů exotických zvířat včetně zrušení zoologických zahrad a podobných institucí. Tyto nátlakové organizace, které mnohdy zastupují i jen pár desítek členů, se snaží všemi prostředky docílit své utkvělé vize, že jediná správná ochrana přírody je ta, která zamezuje jakémukoliv držení exotických zvířat a rostlin v lidské péči. Významné úspěchy zoo zahrad a chovatelů na záchraně kriticky ohrožených druhů je nechávají zcela chladnými a jsou často bagatelizovány. Už jen skutečnost, že připomínkový formulář k návrhu směrnice o invazních druzích byl uveřejněn tak nějak potají, jen aby se nezvedla včas velká vlna opozice, hovoří jasně o praktikách, jaké panují prostřednictvím lobbistů v sídle EU.

Rádi bychom, aby široká chovatelská veřejnost měla povědomí o tom, že KPEP jako jediná samostatná chovatelská organizace chovatelů exotických ptáků nestojí stranou této problematiky, ale aktivně se snaží a i nadále bude snažit hájit zájmy několika set svých členů. Pokud zde bude poptávka i z řad neorganizovaných chovatelů či členů jiných organizací, jsme připraveni převzít iniciativu i tímto směrem a nedovolit několika fanatikům zlikvidovat chovatelství exotických zvířat prostřednictvím bruselských byrokratů. Říkáme jasné NE této i podobně laděným směrnicím, apelujeme na představitele naší vlády a parlamentu i na české europoslance, aby vyslyšeli argumenty i chovatelské veřejnosti a zabránili tak postupné likvidaci jednoho krásného oboru lidského umění. Tím bezesporu chovatelství exotických zvířat je.

Ladislav Žoha, předseda KPEP
Zdeněk Vandělík, jednatel KPEP