O nás

Oznamujeme, že koncem roku 2009 byl založen Český klub chovatelů korel Benešov – ČKCHK. K založení klubu nás vedla myšlenka o spojení chovatelů a příznivců tohoto papouška.

logo

Protože se korela chocholatá jen poskromnu objevuje na výstavách, chceme se zúčastňovat výstav jak místních, tak i okresních, ale hlavně každý rok uspořádáme výstavu klubovou. Korely budeme chovat na úrovni, která se co nejvíce bude přibližovat standardu tohoto papouška. Jsou u nás chovatelé, kteří dosahují dobrých výsledků i na výstavách v zahraničí. Proto spolupráce s nimi a soutěžení pomůže překonat v očích veřejnosti názor, že korely jsou pouze burzovním artiklem.
Korela chocholatá si zaslouží určitě více naší pozornosti, protože je to sympatický a krásný australský elegán. Určitě většina z nás začínala andulkou nebo právě korelou. Ano, korela je vděčný a nenáročný obyvatel našich klecí a voliér.
Proto, aby se nám naše cíle podařilo splnit, chceme spolupracovat s jinými organizacemi, které se zabývají chovem okrasného ptactva, jako jsou například Klub chovatelů korel Bílovec a KPEP Praha.
Na ustavující schůzi byl předsedou ČKCHK Benešov zvolen pan Jaroslav Nesvorný, telefon 603 269 636. Místopředsedou pan Milan Pekhart, telefon 604 711 302. Veškeré další informace najdete zde, na našem webu.
ČKCHK byl přijat za řádného člena KPEP Praha jako právnická osoba.

Těšíme se na spolupráci a přejeme mnoho chovatelských úspěchů.