Cesta k úspěchu – 1.díl

INDIVIDUÁLNÍ CHOV A SELEKCE

Ještě než se začneme zabývat podrobněji jednotlivými mutacemi,musíme se říci ,co vlastně od chovu požadujeme. Pokud máme zájem docílit odchov nejvyšší kvality pro soutěžení na výstavách,byl by určitě nejvhodnější  INDIVIDUÁLNÍ CHOV (tzn.po jednom páru v kleci). Takový chov je naprosto spolehlivý,protože je u něho znám přesný původ rodičů,což je nezbytné pro vyplnění rodokmenu.Je náročnější na obsluhu a úklid,vyžaduje i větší prostory.

uspech1_1

Páry by měly být sestaveny tak,aby se kvalita chovu stále zlepšovala,případně aby se odchovaly  takové mutace,které požadujeme. Někdy se nám to však nemusí podařit,protože ne každý pár nám zahnízdí v takovém složení,jak si přejeme.Některá pouta z předcházejících hnízdění jsou tak silná,že chceme-li u takových jedinců docílit odchovů,musíme je sestavit zase v takovém složení jako v předchozí sezoně.Tyto případy jsou však vyjímkou,protože většina ptáků zahnízdí v takovém spojení,jak je sestavíme a samice začnou obvykle se snůškou do 2-3 týdnů.Aby korely úspěšně zahnízdily,potřebují k tomu nezbytné životní stimuli,tj.vhodná potrava,přiměřenou teplotu prostředí,vlhkost,délku světelného dne apd.

Selekce

Hlavním cílem chovatele je určitě to,aby si sestavil takovou chovatelskou základnu,která bude naprosto zdravá,nepříbuzná a plodná. Výstavní ptáci musí mít barvu určitých odstínů,kresby i přesného ohraničení a o to je to pro chovatele náročnější. V současné době to nemají chovatele korel tak snadné při SELEKCI jako před 30 lety,protože se již neposuzuje jen podle vnějšího vzhledu,ale je nutné znát i jejich genetické vztahy,abychom sestavili chovné páry podle jejich zbarvení.

CHOV PODLE LINIE

Byl využíván především zkušenými dlouholetými chovateli,a to při prošlechtování nových mutací,docílení standardu i odchovu vzácných druhů,pokud se pro ně napodařilo sehnat  partnery .

Většinou se při liniovem chovu používá v praxi vzdálené příbuzenské linie jako např.strýc s neteří,vnučka s dědečkem nebo bratranec se sestřenicí.

uspech1_2

Zatímco příbuzenská plemenitba může být pro zkušené chovatele velice prospěšná,mladí a začínající chovatele by ji v chovu neměli používat,protože neznalým postupem  a bezohledným nejužším příbuzenským pářením chov zdegeneruje,tzn.,že budou odchovávat ptáky malých postav,neduživé,málo plodné a nemocné. Pokud se liniový chov praktikuje správně,aby se docílilo jeho zkvalitnění,můžeme v něm párovat v úzké příbuzenské plemenitbě zpravidla jen 1x,abychom dostali vysoce ceněné vlastnosti jednoho z rodičů do linie(například postavu,délku,typ,správný tvar chocholky atd.) Pak se zase musí ptáci párovat vzájemně mezi sebou ve vzdáleném příbuzenském vztahu,protože jak se říká,liniový chov není “dobrodružství”,ale spíše”pečlivé plánované chovatelství”.

 

LINIOVÝ  CHOV (schéma)

 

otec                   x                 matka

 

otec  x  dcera                             syn  x  matka

 

otec   x  vnučka                                     vnuk   x   matka

 

otec   x   pravnučka                                          pravnuk     x     matka

atd.                                                                            atd.

otcův  liniový  chov                                                                                        matčin  liniový  chov

Zkušení chovatelé dávají liniovému chovu přednost a sledují v něm kvalitu nejen ve zjevných znacích,ale i dalších skrytých faktorech.Mezi ně patří např.zdravotní stav linie,otužilost,plodnost apod. Je třeba si uvědomit,že všechny tyto drobné vlastnosti ptáci nepřenášejí jen do první generace,ale zachovávají si je i v příštích generacích.

Připravil: M.Pekhart