Šumavská korela ve 4. ročníku

Poslední listopadový víkend letošního roku proběhla již tradičně krajská soutěžní výstava okrasného ptactva v Plzeňském kraji a to v pořadí již 9. ročník.
Při této výstavě, pořádané chovateli ze ZO ČSCH Kdyně ll, se uskutečnila též oblastní výstava korel, pod názvem „Šumavská korela“. Tento již 4. ročník představit opět jednu z nejpočetnějších výstav korel v ČR. Letos se jich sešlo přesně dvaapadesát.

 

Letošní novinkou bylo, že bylo možné vystavit korely též v párech a to pár stejné mutace, které mohli zasáhnout i do soutěže jednotlivců. Je pěkná podívaná na pěkný pár v jedné bodovací kleci, což by mohlo být inspirací i pro jiné výstavy, třeba klubovou.

Z celkového počtu, tedy 52 korel, bylo možné zařadit ptáky do 5 výstavních tříd. Ve dvou třídách se těšil z vítězství člen klubu Martin Blahník a tři třídy ovládl další člen klubu Milan Pekhart.
Z dalších výsledků: celkové vítězství obhájil z minulého ročníku Martin Blahník s šedou samičkou a 91 body, druhé a třetí místo získaly korely Milana Pekhart, které též soutěžily v párech a získaly po 90 bodech. Jednalo se o šedého a perlového samce. V soutěži o nejlepší pár připadlo vítězství též M. Pekhartovi za pár šedých korel.
Je vidět, že v tomto kraji mají korely na výstavách zelenou a počet chovatelů, kteří by měli zájem o vystavování je patrný.

Text a foto M. Pekhart