Výroční setkání členů klubu 2017

Opět po roce 8.4.2017 jsme se sešli v restauraci U Zlaté Hvězdy.
Proběhlo hodnocení roku 2016, byla přečtena (Pekhart) zpráva o činnosti klubu za r.2016, dále pokladní zprávu za uplynulý rok přečetl p.Blahník a plán na rok 2017 představil p.Nesvorný. Schůze schválila usnesení, kde bere na vědomí přednesené zprávy a ukládá výboru klubu plnění plánu na rok 2017.

Po diskuzi, kde jsme probrali SŠ C.O.M. a výstavu korel v Rakousku následovalo občerstvení a ukončení schůze. Ještě před odjezdem domů proběhla malá burza, kde jsme pořídili nové korely do našich chovů a popřáli si úspěšnou chovatelskou sezonu.

Zapsal: Jaroslav Nesvorný, předseda ČKCHK, z.s.