Volební setkání

Kdo by řekl, jak ten čas letí. Jsou tomu více jak tři roky od založení našeho klubu – ČKCHK. Sešli jsme se 12.1.2013 v Hotelu Atlas v Benešově.
Setkání zahájil předseda ČKCHK  p.Nesvorný, který přivítal účastníky a přečetl program členského setkání.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hlavním bodem byla volba nového výboru klubu, který je volen na tři roky /viz. stanovy klubu/. Setkání odsouhlasilo doplnění výboru o poradce chovu. Vzhledem k tomu, že nebyl navržen jiný člen výboru a nebylo připomínek byl navržený výbor schválen. Dále byli zvoleni členové RK – Michaela Dargajová a Kateřina Punčochářová.

Dalším bodem setkání bylo zaplacení příspěvků a předání kroužků na rok 2013. Přijetí nových členů a naplánování výročního setkání – duben.
Tímto byl program naplněn, po diskuzi a krátkém občerstvení jsme setkání ukončili.

Text+foto: Jaroslav Nesvorný, předseda ČKCHK