Výroční setkání 2012

Opět, po roce jsme se sešli v příjemném prostředí Restaurace U Kovářů v Benešově dne 25.2.2012.

Setkání zahájil p.Nesvorný, předseda ČKCHK. Jednání probíhalo dle plánu schůzky.

Zprávu o činnosti klubu za r.2011 přečetl p.Blahník, dále byla podána pokladní zpráva a plán na r.2012 přečetl p.Nesvorný. Kolega p.Pekhart přítomným předal 2.Zpravodaj ČKCHK, dále byly předány objednaná klubové kroužky.

V diskizi jsme řešili organizační záležitosti, jako návštěvu výstavy korel v německém Gorlitzu a 3.Klubovou výstavu ČKCHK.

Bohužel padl návrh na ukončení členství některých pasivních členů – bylo schváleno.

vyrocni_setkani_2011

Po společném obědě jsme se rozloučili a popřáli úspěšnou chovatelskou sezonu.

Zpráva_ČKCHK_2011

Text + foto: Jaroslav Nesvorný