Původ korely a její mutace – 5. díl

KORELA  SKOŘICOVÁ

Postava se shoduje s původními korelami. Tedy štíhlá, dlouhá a konicky se zužující. Postoj vzpřímený svírá úhel asi 60°.Délka je 340 mm, z toho téměř polovinu činí ocas, který měří 160 mm. Křídlo 170 mm, hlava  zaoblená ,mírně vyčnívá jenom tmavý horní zobák. Chocholka dlouhá, bez protilehlého opeření. Podle německého standardu dlouhá až 60 mm.

Opeření samce je hnědé bez šedivého tonu. Přední část hlavy a chocholky jsou žluté. Stvoly pér chocholky jsou nahnědlé. Na příuší je oranžově červená, 20 mm velká skvrna. Spodní část těla je světleji hnědá než horní část těla. Zobák rohové barvy,ke špičce světlejší.Nohy světle šedé s tmavšími drápky.Stehna opeřená,světle hnědá.Oči tmavé.

Samice je zbarvena stejně jako samec, pouze přední část hlavy je nažloutlá, s hnědavými stvoly pér,se žlutým čelem a chocholkou, oranžové skvrny jsou výraznější. Spodní část ocasu je žlutě páskovaná – mramorová.

První skořicová korela měla být odchována okolo roku 1950 na Novém Zélandu. V Evropě se měla objevit v 60. letech v Belgii, v ČR po roce 1960. Její dědičnost je vázaná na pohlaví.

Některé kombinace křížení :       1,0 skořicový x 0,1 šedá  =

50% samců šedých/skořicových

50% samic skořicových

Tzn., že všechna odchovaná šedá mláďata jsou samci štěpitelní na skořicové zbarvení, odchovaná mláďata skořicová jsou samice.

Další kombinace mohou být :     1,0 skořicový x 0,1 perlová šedá =

50% samců šedých/skořicových/perlových

50% samic skořicových

Vzhledem k tomu, že obě mutace jsou vázaná na pohlaví a šedá je dominantní vůči skořicové, je odchov mladých samečků v šedém zbarvení, ale štěpitelných na obě výchozí barvy rodičovského páru.

1,0 skořicový x 0,1 bělohlavá šedá  =

50% samců šedých/skořicových/bělohlavých

50% samic skořicových/bělohlavých

Dědičnost zbarvení bělohlavého je recesivní.

Zbarvení skořicové mutace je dnes světle hnědé, základní kontury zůstaly zachovány. Tmavě šedoskořicové korely patří již minulosti,protože to byl přechodný typ, resp.odpadní produkt při šlechtění  perlových korel.Křížením tmavých skořicových se žlutými byl vyšlechtěn kmen světlejší bez šedivého tonu,jak jej požaduje standard.

Pohlaví u této mutace lze určit podle znaků, přírodně zbarvených jedinců.

mutace5_1       mutace5_2

1,0 korela skořicová                                        0,1 korela skořicová

Připravil :  Milan Pekhart
Použitá literatura: M. Vašíček – PAPOUŠCI AUSTRÁLIE II