Původ korely a její mutace – 4.díl

KORELA STRAKA

První strakaté korely měly být odchovány v letech 1949 – 1951 v San Diegu.Původně to byly straky,u kterých převládala základní šedá barva a nepřenášela strakatost na další potomstvo.Později se tato dědičnost upevnila, a proto se mohly odchovávat i symetrické straky,pro které byl vypracován standard.

Postava se shoduje s původně zbarvenými korelami. Ve výstavní třídě korel strak jsou připuštěny všechny barevné mutace.Strakatost se může projevit jak u šedých,tak u skořicových,žlutých,perlových i bělohlavých. Ideální straka má  barvu šedou a bílou(nebo skořicovou a bílou apd.) v poměru 1:1 a je symetrická a ostře ohraničená.Správné procento strakatosti je také hlavním hlediskem při hodnocení. Odchov ideální straky není lehkou záležitostí.W.Wiener uznával ve standardu tři druhy strakatosti.

  1. Straka s velkou strakatostí, tj. standardní straky (1:1)
  2. Straky s malou strakatostí,které mají světlou skvrnu 2-3 cm na záhlaví a v týlu.Jedná se o recesivní  ptáky,kteří svým fenotypem recesivní dědičnost oznamují.
  3. Straky tzv. terčové,které mají symetrickou kresbu na obou křídlech rozměru 2×4 cm (š.xd.).

mutace4_3   mutace4_4

0,1 straka perlová šedá                                 Korela straka šedá pár

Křížení :

Párujeme-li  1,0 strakatý šedý (1)  x 0,1 strak.šedá(2) nebo opačně získáme potomstvo

50% strakatých šedých (1)

50% strakatých šedých (2)

V praxi se někdy stává,že i slabě strakatí jedinci mívají velmi pěkné vybarvená mláďata a naopak,ukázkově vybarvené straky dají mnohdy mláďata s jednou nebo několika drobnými skvrnami.

Křížením ptáka štěpitelného na strakatost s normálním šedým získáme teoreticky vždy 50% mláďat,která jsou opět štěpitelná.

Křížením strak s perlovými se docílilo perlových strak, např.:

1,0 perlový šedý  x  0,1  straka šedá  =

1,0  šedé štěp.na straky a perlové

0,1  perlové šedé štěp.na straky.

Dále  1,0 šedý/perl. a straky  x 0,1  straka šedá  =

1,0 straky a šedé / perl.straky šedé

0,1 perlové a straky perlové

A podobně tak   1,0 skořicový/straky x 0,1 straka šedá =

25% 1,0 šedých/skoř.a straky

25% 1,0 šedých strak/skoř.

25% 0,1 skořicových

25% 0,1 strak skořicových.

TERČOVÁ  KORELA

U nás se poprvé objevily  v roce 1985 a na klubové výstavě korel byly vytaveny pod názvem světlá straka,ale pravidelnost terčové kresby nebyla dobrá.V těchto letech se chovem  terčových zabývalo hodně chovatelů,hlavně členů klubu korel,kteří se snažili o ustálení a pravidelnosti této kresby. Až v roce 1988 bylo na celostátní výstavě korel vystaveno 15 kusů poměrně pěkných ptáků,již i s perlovou kresbou. Vítěz třídy terčové Old.Ježdík vystavil sám celkem 8 kusů a jeho 0,1 terčová perlová získala dokonce 90 bodů. V dalších letech se na výstavách a mezi chovateli běžně objevovaly,ale dnes se touto mutací zabývá jen málo chovatelů a objevují se spíše náhodně jako světlé straky a s dosti  nepravidelnou kresbou.

STANDARD korely terčové platný od roku 1988 :

Terčová strakatost se nachází na obou křídlech a sice na křídelních krovkách ve formě 2 cm široké a 4 cm dlouhé tmavé skvrny,přitom musí ohbí křídel zůstat bílé nebo žluté. Barva této terčové strakatosti může být ve všech známých barevných rázech. Jiná strakatost na jiných částech opeření je nepřípustná a má za následek srážky bodů.

Jan Kaszper,
ZPRAVODAJ č.18, Klub chov.korel-ČSCH,1988
Ostrava-Poruba, Československo

Pro názornost představujeme tuto korelu v nákresech.

mutace4_1   mutace4_2

mutace4_5    mutace4_6

straka perlová skořicová                              straka skořicová

 Připravil: Milan Pekhart