Členské příspěvky

  • Členský příspěvek na rok 2010:

200kč – člen starší 18.let
100kč – člen mladší 18.let, další člen z rodiny, důchodce, invalida.

Příspěvek uhraďte neprodleně po podání přihlášky na:
1. ČKCHK – Jaroslav Nesvorný  Benešov – 1935  25601 Benešov u Prahy.
2. Nebo na účet  2458377220/0800.
Pokud zašlete na účet pošlete info na email: ja.nes@seznam.cz