Volební setkání 2022

V chovatelském areálu ZO Strančice se dne 12.3.2022 konalo výroční setkání členů klubu.

Schůzka probíhala dle programu: Zahájení, Zpráva o činnosti klubu za rok 2021, Plán na rok 2022, Zpráva pokladní za rok 2021, přijetí nového člena klubu. Důležitým bodem setkání byla volba výboru ČKCHK.


Poté předseda klubu předal p.Tuzarovi plaketu za práci a propagaci klubu v minulém roce. Následovala diskuse k průběhu schůzky a příprava na výstavy v letošním roce, hlavně 13.Klubová výstava korel. Schůze schválila přednesené Zprávy a nový Výbor ČKCHK z.s. Následovalo občerstvení a volná zábava. Předseda poděkoval za účast, popřál mnoho úspěchů v chovu a na výstavách. Po 16 hod. jsme se rozjeli do svých domovů s přáním šťastné cesty. Neshledanou při dalších chovatelských akcích.

Text + foto: Jaroslav Nesvorný