Výroční setkání 2016

Dne 13.2.2016 se konalo v příjemném salonku Restaurace U Zlaté hvězdy další setkání členů klubu korel.

Setkání mělo dvě části:
Výroční část a registraci dle Nového občanského zákoníku – zde se hodnotil rok 2015. Byla přednesena Zpráva o činnosti klubu za r. 2015 (Nesvorný), dále Pokladní zpráva za r. 2015 (Blahník) a Plán činnosti ČKCHK na r. 2016 (Pekhart). Jednalo se také o členské základně, kde je obecně hodně chovatelů ale o sportovní chovatelství – výstavnictví není zájem.
Dále několik členů navrhlo klubovou výstavu dělat pouze jeden den a na různých místech. Navrhované jsou Strančice, Plzeň a Nymburk.
Usnesení ze setkání bere na vědomí přednesené zprávy a výboru klubu ukládá plnění plánu na rok 2016.
Statutárním orgánem ČKCHK je předseda klubu.

vyrocka_ckchk

Volební část – dle stanov skončilo období 3 let a tak byl volen nový výbor klubu.
Po diskusi a občerstvení jsme setkání ukončili, chceme se setkat na výstavě korel 5.3.2016 v Rakousku.

Zapsal: Jaroslav Nesvorný, předseda ČKCHK