Výstava korel v Německu a Rakousku

Stejně jako v loňském roce byl druhý a čtvrtý víkend v březnu svátkem chovatelů korel v Německu a Rakousku, ale ani čeští chovatele u toho nemohli chybět.

Vše začalo 7.a 8.března v německém Lichtenau poblíž Ansbachu, kde proběhla v pořadí již 27. výstava SNV. Tam se sešlo 23 chovatelů se 170 standardními korelami vynikající úrovně. Korely byly seřazeny do 18 výstavních tříd, kde soutěžily o pořadí 1.-10.místo. Ty nejlepší pak byly řazeny dle mladých a starších ptáků, opět na pořadí 1 – 10. Ve starších ptácích zvítězila 0,1 divoce zbarvená(šedá) korela chovatele Marko Bloye, která musela padnou do oka každého návštěvníka robustní postavou. Celkové druhé místo získal samec skořicový Thomase Zessina a třetí v pořadí starších korel byla straka šedá Svena Strietholta. Z mláďat byla nejlepší samička bělohlavá šedá chovatele Heiko Bonhagena.
Na výstavě jsme prožili několik příjemných chvil a v žádném případě návštěvy nelitujeme.

Čtrnáct dní poté jsme vyrazili do Rakouska na již 3. otevřenou speciální výstavu korel a to již ne jen jako pasivní diváci, ale jako vystavovatele, když jsme přivezli 18 korel. I zde se počet vystavených korel proti minule zvýšil na 117, které dodalo 16 chovatelů. A že se tato výstava stává mezinárodní, ukazuje skutečnost, že se předvedlo 9 chovatelů z Rakouska, 5 z Německa a od nás z Čech dva vystavovatele. Škoda je, že třetí od nás musel ze zdravotních důvodů těsně před odjezdem vzdát. Na této výstavě mohlo být sestaveno 15 výstavních tříd, v některých třídách mohli soutěžit samostatně mladí a starší ptáci, když bylo možné splnit požadavek 4 kusy od 2 vystavovatelů. Posuzování bylo bodové a pořadí se určilo dle získaných bodů. Oproti minulé výstavě se nám dařilo o něco lépe, když jsme si loni odvezli jen nějaké to druhé a třetí místo, letos to byla jedno vítězství ve třídě skořicových strak, které získal Martin Blahník s 89 body. Pěkné bylo i druhé místo M. Pekharta ve třídě mladých šedých samiček s 89 body, když jsme viděli, jakou úroveň měli vítězní ptáci. Na této výstavě se soutěžilo o nejlepší korelu divoce zbarvenou a nejlepší korelu v mutacích. Tuto cenu si odvezl domácí Eduard Hofer za samečka šedého a Thomas Wizeman z Německa za korelu straku šedou.

Z této výstavy si odvážíme velice cenné zkušenosti, a dobře víme, kde se potřebují naše korely zlepšit, abychom v příštím roce uspěli zase o něco lépe.

Text a foto: Milan Pekhart