Výroční setkání 2015

Opět po roce 28.3.2015 jsme se sešli a hodnotili rok minulý.

Setkání se řídilo připraveným programem:
úvod, zpráva o činnosti klubu, pokladní zpráva 2014, plán na rok 2015, organizační
(příspěvky, kroužky, členská základna).
V diskusi po návrhu výboru klubu bylo projednáno a schváleno ukončení členství některým členům. Usnesení bere na vědomí uvedené a plán na r. 2015.

Příjemná byla diskuse z návštěvy výstav v Rakousku a Německu. Medaile ze šampionátu C.O.M. v Holandsku přivezl ukázat světový šampion René Poštulka.

postulka-2015

Okolo 17. hod. jsme si popřáli úspěšné odchovy a setkání ukončili.