Výroční setkání 2014

Dne 29. 3. 2014 se konalo v Hotelu Atlas tradiční setkání členů klubu.

Setkání se řídilo následujícím programem.

Přednesením: Zprávy o činnosti klubu za r. 2013, Pokladní zprávy za r. 2013, Plánem činnosti na r. 2014. Dále se řešily organizační záležitosti, příspěvky na r. 2014, nečinnost některých členů. Ukončeno členství bylo jednomu členu.

V diskuzi se probíraly navštívené výstavy korel v Rakousku a Německu. Připravovala se 5 klubová výstava v Lysé nad Labem a účast na EXOTĚ Olomouc.

Dále jsme připomněli 5 let od založení našeho klubu, podzim r. 2009. Při této příležitosti byla předsedou klubu předána plaketa p. Milanu Pekhartovi a p. René Poštulkovi za rozvoj chovu výstavních korel v Česku.

vyroc014_1

Následovalo občerstvení a od 15. hod. proběhla beseda s úspěšným účastníkem šampionátu
C. O. M. v Bari René Poštulkou, který dovezl ukázat získané ceny.

vyroc014_2

Okolo 17. hod. jsme setkání ukončili a s přáním úspěšné chovatelské sezony a dobrých výsledků na výstavách se rozjeli do svých domovů.

Text + foto: J.Nesvorný