Směrnice pro posuzování papoušků

Aktualizováno!

Výstavní třídy se bodují podle jednotného bodovacího systému s přihlédnutím k popisu druhů a mutací.

I.Typ…………………………………25 bodů
II.Postoj…………………………………10 bodů
III.Postavení křídel…………………………………5 bodů
IV.Chocholka…………………………………15 bodů
V.Barva…………………………………25 bodů
VI.Velikost…………………………………5 bodů
VIINohy, prsty, drápky…………………………………5 bodů
VIII.Kondice…………………………………10 bodů
CELKEM…………………………………100 bodů

Na výstavách se posuzuje na bodovací lístky podle uvedené stupnice.
Při mimořádných okolnostech,nedostatek času,velké množství ptáků se posuzuje predikátem.

Převod bodů na predikát je následující.

méně než 81 bodů……………neuspokojivý……………NU
81 – 83 bodů……………spokojivý……………U
84 – 86 bodů……………dobrý……………D
87 – 89 bodů……………velmi dobrý……………VD
více než 90 bodů……………výborný……………V

standard_bod_tab1ulka

 

NOVÁ BODOVACÍ TABULKA SCHVÁLENÁ DNE 7.9. 2013 NA ŠKOLENÍ POSUZOVATELŮ