Výroční setkání 2013

Dne 13.4.2013 se konalo výroční setkání, schůze členů ČKCHK.
Sešli jsme se již tradičně v hotelu Atlas v Benešově.

Po přivítání předsedou klubu se schůzka řídila uvedeným programem. Byly předneseny zprávy: o činnosti klubu za rok 2012, dále byla podána pokladní zpráva za rok 2012 a předložen plán činnosti na r. 2013. Schůze bere na vědomí přednesené zprávy. Dalším důležitým bodem setkání bylo projednání NOVÉHO standardu korely chocholaté. Po širší diskuzi jsme odsouhlasili úpravu bodového hodnocení korel. Jde o úpravu bodů při hodnocení chocholky a postavení křídel. Prezentovat NOVÝ standard na školení posuzovatelů okrasného ptactva v září letošního roku dostali za úkol p.Nesvorný a p.Poštulka.

setkani2013_1
setkani2013_2

Hezkým zpestřením schůzky byla ukázka zlaté medaile našeho člena p.Poštulky, kterou získal začátkem roku na šampionátu C.O.M.

setkani2013_4

Další setkání je plánováno na konec září, tedy před velkými výstavami letošního roku: EXOTA, EXOTIKA a naše klubová výstava.

Zapsal: Jaroslav Nesvorný, předseda ČKCHK