Výroční setkání 2011

Výroční setkání členů ČKCHK se konalo v příjemném prostředí benešovské restaurace Na Bejkárně dne 26.3.2011.
Přítomné přivítal předseda klubu p. Jaroslav Nesvorný. Hlavním tématem bylo zhodnocení dosavadní činnosti klubu v prvním roce od založení a hlavně plán na rok 2011.

Setkání probíhalo v přátelském a pracovním duchu, řešily se různé návrhy ohledně další propagace klubu a sportovního chovu korel v ČR. Přítomným bylo předáno první číslo Zpravodeje ČKCHK.

Ti,kteří se na setkání bez omluvy nedostavili si musí položit otázku! Proč jsem do klubu vstupoval? Po obědě, přibližně ve 13.hod. jsme se rozloučili, popřáli mnoho úspěchů v nadcházející chovatelské sezoně a rozjeli do svých domovů.

vyroc_setkani_2010

Zpráva_ČKCHK_2010.doc

Text + foto: Jaroslav Nesvorný