Klubová výstava – Zhodnocení

Je za námi. 1.Klubová výstava ČKCHK, která se konala při výstavě EXOTIKA 2010 v Lysá nad Labem, v 10.měsíci roku a 10.měsíců od založení klubu. Ano, byla zde určitá nervozita, ale s pomocí členů KPEP Praha se výstava uskutečnila.

Zúčastnilo se 6. chovatelů a bylo vystaveno 34.korel. Výstavu posoudil p. Rene Poštulka, přední chovatel korel.

K vidění byly různé mutace korel, ale při soutěžích se klade důraz hlavně na velikost hlavy a chocholky, v tomto směru je co zlepšovat…

Vítěz třídy:

č.2    0,1  šedá perlová straka 89 bodů – Blahník
č.14  0,1  šedá perlová             90 bodů – Pekhart
č.20  1,0  šedá                           87 bodů – Pekhart
č.33  1,0  bělohlavá.perlová    84 bodů – Nesvorný

Vítěz skupiny:

A /samec   č.15 šedá perlová – 89 bodů – Pekhart
B/ samice  č.14 šedá perlová – 90 bodů – Pekhart
C/ odchov   č.14 šedá perlová – 90 bodů – Pekhart

Mistr klubu:

č.14 šedá perlová – 90 bodů – Pekhart

Vítězové tříd obdrželi kokardy, vítěz skupiny a mistr klubu získal pohár.
Děkuji za účast těm, kteří se nebáli vystavovat a za rok na viděnou.

Vypracoval Jaroslav Nesvorný, předseda ČKCHK.