Výroční setkání 2023

Dne 11.3.2023 se konala výroční schůzka klubu v areálu chovatelů Strančice.

Schůzka probíhala dle programu: zahájení, zpráva o činnosti, zpráva pokladní a plán na r.2023, občerstvení, diskuse a závěr. Diskuse řešila hlavně Klubové výstavy, členskou základnu a činnost/nečinnost členů klubu.

Schůze schválila Usnesení, kde bere na vědomí přednesené zprávy a ukládá Výboru klubu plnění Plánu na rok 2023.