MČR Exotika je minulostí

Součástí výstavy EXOTIKA v Lysé nad Labem bylo MČR bodovaných ptáků. Této výstavy se tradičně účastní v kategorii korel i členové našeho klubu korel.
MČR se stala 1,0 šedá straka 91 bodů p. Martina Blahníka. Gratulujeme!