Z historie klubu korel

Český klub chovatelů korel oslavil v loňském roce 11. výročí založení.
Dnešní generace si jistě myslí, že toto byl prvopočátek klubu korel v České republice. Ale není tomu tak

Úplně první klub korel, tehdy v Československé republice byl založen před již 40 lety v roce 1981, z iniciativy pana Jaroslava Babici z Vřesové a p. Jana Kaspera z Ropice, posuzovatelé okrasného ptactva.
Hned následující rok, 1982 se uskutečnila první celostátní výstava korel a to v Ostravě-Porubě v DPM. Tehdy bylo vystaveno 88 korel od 21 chovatelů. Další rok 1983 byla účast 117 korel od 25 vystavovatelů a na třetí celostátní výstavě se sešlo dokonce 199 korel od 29 chovatelů.

V roce 1986 odstoupil ze zdravotních důvodů předseda p. Babica a na jeho místo předsedy klubu byl zvolen p. Drahomír Vajda ze Slatiny a klubové výstavy se konaly střídavě při Exotě v Olomouci a v Bílovci, kde se v roce 1992 sešlo úctihodných 210 korel. I této výstavy jsem měl tu čest se zúčastnit a stát se Mistrem tehdy Československé federativní republiky.
Dovolím si ještě zavzpomínat na tehdy úspěšné chovatelé klubu a to především na Františka Pavlíka z Věžek u Kroměříže, který byl 4x Mistrem klubu a p. Oldu Ježdíka, který stál na stupni nejvyšším dokonce 5x.

Po roce 2000 se výstavy klubu konaly jen při Mezinárodní výstavě Exota v Olomouci. Klub pomalu stagnoval a v roce 2001 bylo na výstavě jen 88 korel od 10 chovatelů. Nebylo to lepší ani následující roky a když koncem roku 2009 zemřel předseda klubu p. Vajda, klub přestal fungovat úplně.

Na to konto, za iniciativy Jaroslava Nesvorného, byl založen již zmíněný ČESKÝ KLUB CHOVATELŮ KOREL se sídlem v Benešově.

Text + foto: Milan Pekhart