11. Klubová výstava – výsledky

Jarní 11. klubová výstava byla zrušena kvůli začínající pandemii Coronaviru a tuto podzimní 26.9. jsme stihli jen tak tak, když následující týden byl opět vyhlášen zákaz shromažďovaní více lidí.

 

Tentokrát, konečně jednodenní klubovku jsme směřovali na Nymbursko a to přesně do Krchleb, bydliště Honzi Tuzara. A že to byla dobrá volba jsme se přesvědčili všichni. Prostorný sál zdejší tělocvičny jsme mohli zaplnit skoro s 90 korelami, ale jelikož byli omluveni chovatelé ze Slovenska, tak i přihlášení chovatelé z Německa, od kterých se čekalo až 30 korel, museli jsme se spokojit s 58 kusy.
Z tohoto počtu bylo sestaveno 11 tříd a jinak klasické skupiny samců, samic a odchovu. Nejvíce vítězství ve třídách si odvezl př. Pekhart, dvě vítězství získali př. Blahník a př. Tuzar Z jednoho vítězství se mohli radovat př. Nesvorný a př. Čelko.

Skupinu samců ovládl dokanale 1.,2. i 3.místem př. Pekhart, skupinu samic vyhrál př. Blahník, který odvážel i 3. místo, na druhé příčce skončil př. Tuzar. Ve skupině odchovů r.20 měl největší štěstí novic výstavy př. Čelko, kterému náleželo i 3. místo a 2. místo zůstalo opět doma pro Honzu Tuzara.

Celkový vítěz výstavy a tím zároveň titul Mistr klubu získal Martin Blahník se samičkou šedou, která obdržela nejvyšší počet bodů a to 93.

 
Závěrem proběhlo předání cen a všichni jsme zůstali v šoku, co vše bylo pro úspěšné vystavovatele připraveno.
Velké poděkování patří sponzorům, jako jsou Pivovar Postřižiny Nymburk, každý z vystavovatelů obdržel minimálně jeden karto tohoto zlatého moku, Řeznictví a uzenářství u Stloukalů z Náměšti nad Oslavou, za milé balíčky s uzeninami a nemůžeme ani zapomenout na Obecní úřad v Krchlebech, organizaci ČSCH v Krchlebech, Schubert partner a.s. a MSG Profesionál s.r.o. Personální agentury.

Posouzení výstavy provedl př. Řejha Jiří, který byl jako přihlížející posuzovatel přítomen již na loňské výstavě korel ve Strančicích. Jeho cenu obdržel Jarda Čelko za perlovou straku, která se mu zdála nedoceněna při hlavní soutěži.

Spokojenost, jak s prostředím, tak i s organizací výstavy svědčí fakt, že byly tyto prostory zamluveny též na příští, již 12. klubovou výstavu v r. 2021.
Výstava byla ukončena cca v 15..hod, potom proběhla schůzka k hodnocení výstavy a řešení klubových záležitostí – výstavy, členské základny a příspěvků.

Děkuji za účast a těším se na další setkání.