Výroční setkání 2019

Dne 30.3.2019. se v Restauraci U Ferdinanda v Benešově konalo výroční setkání členů klubu.

Proběhlo hodnocení roku 2018, byla přečtena Zpráva o činnosti klubu za rok 2018, stručná Pokladní zprávu za uplynulý rok a Plán na rok 2019. Dále se hovořilo o SŠ v Holansku a Speciálce korel v Rakousku. Opět se řeší jednodenní výstava korel. Schůzka schválila Usnesení z výročního setkání a volbu nového výboru. Bere na vědomí přednesené zprávy, ukládá výboru klubu plnění plánu na rok 2019.
V letošním roce slavíme 10 let klubu, velmi potěšil moc pěkný a chutný dort od p.Tuzara. Díky Honzíku. Ke kafíčku super…


Text + foto: Nesvorný