Výroční setkání členů klubu 2018

Opět po roce, 24.2.2018 jsme se sešli na výročním setkání členů klubu v Benešově, Restaurace U Zlaté Hvězdy.

Za nepřítomnosti předsedy klubu J. Nesvorného, vedl schůzi místopředseda M. Pekhart. Po přivítání přítomných, proběhlo hodnocení minulého roku, který byl pro nás, nebo lépe pro některé naše členy velmi úspěšný (medaile ze SŠ, vítězství a druhé místo na ORNITĚ atd).
Byla přednesena Zpráva o činnosti v roce 2017, Pokladní zpráva a představen Plán činnosti na rok 2018. Schůze schválila usnesení, kde se berou na vědomí přednesené zprávy a ukládá klubu plnění plánu na rok 2018. V diskuzi byly projednány minulé výstavy, SŠ i budoucí speciální výstava korel v Rakousku, která proběhla následující víkend.
Jako hlavní diskuzní příspěvek byla členská základna a projednání budoucích výstav klubu, které by měly být jednodenní. O přesných termínech a místech konání se vedla rušná debata. Předběžný datum je zatím stanoven na konec září – říjen a vše bude upřesněno alespoň tři měsíce před konáním výstavy.

Klub doporučuje všem členům účast na ostatních výstavách, jako je Exota, Exotika a další výstavy u nás i v zahraničí.
Po pestrém občerstvení bylo možné všem přítomným poděkovat za práci pro klub a popřát vše nejlepší jak v chovech tak v osobním životě.

Za výbor ČKCHK M.Pekhart