8. Klubová výstava – výsledky

Na 8.Klubové výstavě ČKCHK, která proběhla při celostátní výstavě EXOTIKA 2017 v Lysé nad Labem 24.-29.10.2017, bylo vystaveno 43 korel a i když se v této době převážná část chovaných korel nehodila na výstavu, byli vystaveni ptáci v poměrně dobrém stavu. O tom svědčí počet oceněných korel výbornou známkou, kterých bylo z celého počtu pět.

Nejúspěšnějším chovatelem na této výstavě byl př. Blahník, kterému se podařilo získat převážnou část cen a jeho šedá samice si odvezla nejen titul Mistr klubu, ale zároveň i titul Mistr KPEP a tím i celkové vítězství EXOTIKY 2017.
Z celkového počtu korel bylo možné sestavit čtyři třídy a to v šedých, strakách a perlových. V těchto třech třídách si odvezl vítězství př. Blahník a v poslední třídě bělohlavých př.Pekhart. Dále se soutěžilo, jako při každé klubové výstavě, o vítězství ve skupinách: samec, samice a odchov.

V těchto skupinách bylo následující pořadí:

 • Samec:
  1.místo – př. Blahník, straka šedá 90b.
  2.místo – př. Blahník, šedá 90b.
  3.místo – př. Blahník, straka šedá 89b.
 • Samice:
  1.místo – př. Blahník, šedá 91b.
  2.místo – př. Pekhart, bělohl.perl.šedá 90b.
  3.místo – př. Pekhart, šedá 90b.
 • Nejlepší odchov:
  1.místo – př. Pekhart, bělohl.perl.šedá 90b.
  2.místo – př. Blahník, perlová šedá 90b.
  3.místo – př. Blahník, straka šedá 89b.

Celkové vítězství a MISTR klubu na rok 2017: př.Blahník, korela šedá 91b.

Katalog ke stažení zde.

  
  

Velká škoda, že se této výstavy nezúčastnili i další členové klubu, kteří v minulosti vystavovali, ale potěšitelné je, že se ukázali i nové tváře, s kterými do budoucnosti budeme moci počítat.

Text a foto: Pekhart Milan