Původ korely a její mutace – 3.díl

KORELA BÍLÁ

Zasvěcený chovatel korel jistě namítne,že název „bílá“ můžeme už uvádět jen u bílých korel s černým okem. Ano,je to přesně tak,ale k tomu se dostaneme později.

Dříve se všechny bílé nažloutlé kresby korel považovaly za jedinou mutaci bílou a dokonce se nerozlišovalo,zda má oči červené nebo černé,protože to byla první a jediná mutace u tohoto druhu.

Korely červenooké tedy  lutino,přenášejí bílé až nažloutlé zbarvení na potomstvo  podle genetického schématu vázaného na pohlaví,korely černooké – recesivně.To ovšem nabylo zpočátku známo.

Bílé korely s černýma očima byly poprvé odchovány na Floridě v roce 1958.O deset let později  se chovaly také v Německu,Belgii a Švýcarsku.K nám se dostaly na počátku 70.let a v roce 1972 se již poprvé objevily na Celostátní výstavě v Olomouci.

mutace3_1

Že „Bílá a bílá korela není  jedno a totéž zjistil chovatel  H.Offermann,který si zakoupil v roce 1973 pár bílých korel  a po zahnízdění zjistil,že nejsou všechna mláďata bílá jak předpokládal,ale dvě bílá a  dvě přírodně zbarvená.To se opakovalo ještě dvakrát a celkem odchoval 3 bílé a 10 šedých mláďat.Pozorným sledováním zjistil,že 3 mláďata měla červené oči jako jejich otec.Matka měla oči naopak  černé.Podrobným studiem došel k názoru,že vlastní pár 1,0 lutino x 0,1 bílá černooká. K tomu je nutno dodat,že v tomto případě došlo ke spojení dědičnosti vázané na pohlaví a dědičnost recesivní,proto se odchovali i přírodně zbarvení ptáci.

Párujeme-li  1,0 lutino x 0,1 lutino získáme 100 % lutino.

Další kombinace s lutino :  1,0 lutino x 0,1 šedá =

50% samců šedých/lutino   a 50% samic lutino

1,0 šedý x 0,1 lutino =  50% samců šedých/lutino  a 50% samic šedých.

1,0 šedý/lutino x 0,1 lutino = 25% lutino samců

25% samců šedých/lutino

25% samic šedých

25% samic lutino

1,0 šedý/lutino x 0,1 šedá = 25% samců šedých

25% samců šedých/lutino

25% samic lutino

25% samic šedých.

Z tohoto přehledu je evidentní,že 1,0 šedý/lutino.tj.přírodně zbarvený pták štěpitelný na lutino se nedá podle zbarvení odlišit od šedého.Štěpitelná samice u šedých neexistuje,proto nemůže být nikdy šedá/lutino,ale jen šedá nebo lutino.

mutace3_2

Protože ale bílé korely černooké  jsou dědičnosti recesivní,pak u nich mohou být samice štěpitelné jako samci,příkladem může být několik kombinací spojení :

Černooká x černooká = 100 % samců i samic černookých.

Šedý/černooký x černooká  nebo naopak černooký xšedá/černooká =

50 % černookých

50 % šedých/černookých

Šedý x černooká nebo naopak  černooký x šedá =

100 % šedých štěpitelných na černooké.

(poznámka: černooký = bílá korela s černýma očima.)

Když už mluvíme o lutino korelách,je jen kousek ke korelám albino.A proto, jedna z nejzajímavějších kombinací je také lutino x bělohlavá.Dědičnost faktoru lutino je pohlavně vázaná,dědičnost faktoru bělohlavý je recesivní,proto mohou být samice štěpitelné i na bělohlavé a albino.

Sestavíme-li základní kombinaci : 1,0 lutino x 0,1 bělohlavá =

50 % samců šedých/bělohlavých/lutino/albino

50 % samic lutino/bělohlavých/albino

V chovném páru samice označená jako bělohlavá  se rozumí šedá bělohlavá.

Lutino + albino se značí také jako INO.

1,0 bělohlavý x 0,1 lutino  = 50 % samců šedých/bělohlavých/INO

50 % samic šedých/bělohlavých.

Sestavíme-li pak další kombinaci z odchovaného potomstva,bude mít pár následující odchov :

1,0 šedý/bělohlavý/INO  x  0,1 lutino/bělohlavá/albino =

6,25% samců šedých/lutino

12,5% samců šedých/bělohlavých/INO

6,25% samců bělohlavých/INO

6,25% samců lutino

12,5% samců lutino/bělohlavých/albino

6,25% samců albino  a

6,25% samic šedých

12,5% samic šedých/bělohlavých

6,25% samic bělohlavých

6,25% samic lutino

12,5% samic lutino/bělohlavých/albino

6,25% samic albino.

Nakonec nesmíme zapomenout ani na čtvrtou mutaci  „bílé“ korely a to bělohlavou bílou černookou,která dědí recesivně.

Použitá literatura: M.Vašíček,Papoušci Austrálie II.

Připravil : Milan Pekhart