Výroční setkání členů klubu

Opět po roce 8.4.2017 jsme se sešli v restauraci U Zlaté Hvězdy.
Proběhlo hodnocení roku 2016, byla přečtena (Pekhart) zpráva o činnosti klubu za r.2016, dále pokladní zprávu za uplynulý rok přečetl p.Blahník a plán na rok 2017 představil p.Nesvorný. Schůze schválila usnesení, kde bere na vědomí přednesené zprávy a ukládá výboru klubu plnění plánu na rok 2017.

Pokračovat

Volební setkání

Kdo by řekl, jak ten čas letí. Jsou tomu více jak tři roky od založení našeho klubu – ČKCHK. Sešli jsme se 12.1.2013 v Hotelu Atlas v Benešově.
Setkání zahájil předseda ČKCHK  p.Nesvorný, který přivítal účastníky a přečetl program členského setkání.

Pokračovat

Výroční setkání 2011

Výroční setkání členů ČKCHK se konalo v příjemném prostředí benešovské restaurace Na Bejkárně dne 26.3.2011.
Přítomné přivítal předseda klubu p. Jaroslav Nesvorný. Hlavním tématem bylo zhodnocení dosavadní činnosti klubu v prvním roce od založení a hlavně plán na rok 2011.

Pokračovat