Cesta k úspěchu – 1.díl

INDIVIDUÁLNÍ CHOV A SELEKCE

Ještě než se začneme zabývat podrobněji jednotlivými mutacemi,musíme se říci ,co vlastně od chovu požadujeme. Pokud máme zájem docílit odchov nejvyšší kvality pro soutěžení na výstavách,byl by určitě nejvhodnější  INDIVIDUÁLNÍ CHOV (tzn.po jednom páru v kleci). Takový chov je naprosto spolehlivý,protože je u něho znám přesný původ rodičů,což je nezbytné pro vyplnění rodokmenu.Je náročnější na obsluhu a úklid,vyžaduje i větší prostory.

Pokračovat

Chov korel trochu jinak – 3.díl

Příprava na výstavu

Vytipovaní ptáci, kteří by měli reprezentovat náš chov na výstavě by se měli předem připravit. Vybraní jedinci se musí oddělit, nejlépe každý do zvláštní klece, která by mu připomínala výstavní klec. V zahraničí, ale už i u nás, si chovatelé na speciální výstavy nosí ptáky již z domu ve výstavních klecích, které mají k tomuto účelu zakoupeny.

Pokračovat

Výroční setkání 2011

Výroční setkání členů ČKCHK se konalo v příjemném prostředí benešovské restaurace Na Bejkárně dne 26.3.2011.
Přítomné přivítal předseda klubu p. Jaroslav Nesvorný. Hlavním tématem bylo zhodnocení dosavadní činnosti klubu v prvním roce od založení a hlavně plán na rok 2011.

Pokračovat

Sedm otázek pro…

Pod tímto názvem by jsme chtěli postupně představit všechny naše členy klubu.

Již jsem se na stránkách klubu sám představil viz.vizitka Milana Pekharta a proto by tentokrát přišel na řadu chovatel, ke kterému mám nejblíže, jak na vzdálenost, tak osobně.  Je to člen naší domovské ZO ČSCH ve Kdyni přítel Martin BLAHNÍK. Martina jsem navštívil, udělal nějakou fotku z jeho chovu a položil několik otázek.

Pokračovat