Výroční setkání členů klubu 2017

Opět po roce 8.4.2017 jsme se sešli v restauraci U Zlaté Hvězdy.
Proběhlo hodnocení roku 2016, byla přečtena (Pekhart) zpráva o činnosti klubu za r.2016, dále pokladní zprávu za uplynulý rok přečetl p.Blahník a plán na rok 2017 představil p.Nesvorný. Schůze schválila usnesení, kde bere na vědomí přednesené zprávy a ukládá výboru klubu plnění plánu na rok 2017.

Pokračovat

7. Klubová výstava – výsledky

Speciálka ČKCHK se tradičně konala při výstavě EXOTIKA v Lysé nad Labem 26.- 30.10.2016. Bylo zde vystaveno 46 korel od 7 vystavovatelů.
Výstavu posoudil Miroslav Kozej ze Slovenska, který posuzoval i výstavu EXOTA v Olomouci. Škoda, že nebylo vystaveno více korel, jak bylo původně nahlášeno.

PA300013

Pokračovat